Sammen for barn og unge

Barn og unge som sliter trenger handlekraftige voksne – ansvarspersoner som sørger for rask og effektiv hjelp. System og helhet skal fungere til beste for enkeltindividet. Derfor har vi laget OKEI samhandlingssystem til bruk for alle som har sitt virke blant barn og unge. Fra oppdagelse til iverksetting av tiltak sørger OKEI for at du som ansvarlig voksen får den informasjonen du trenger, uansett hva bekymringen gjelder.

Les mer