Sammen for barn og unge

Barn og unge som sliter, trenger handlekraftige voksne – ansvarspersoner som sørger for rask og effektiv hjelp. Derfor har vi laget Okei, et elektronisk verktøy som kan brukes av alle som har sitt virke blant barn og unge. Fra oppdagelse til iverksetting av tiltak sørger Okei for at du som ansvarlig voksen får den informasjonen du trenger og konkrete råd om hvordan du skal gå frem når du ser at et barn har det vondt.

Les mer