Om MinosMinos arbeider med å bedre psykisk helse hos barn og unge. Vi har utviklet det elektroniske, skybaserte verktøyet Okei for å hjelpe lærere og ansatte ved skoler og i barnehager til å bedre fange opp barn og unge som sliter med mobbing eller en vanskelig hjemmesituasjon.

Minos ble stiftet i 2012 med et mål om å bidra til at barn og unge i vanskelige situasjoner får god og helhetlig hjelp. Derfor startet vi arbeidet med Okei, som fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne. I dag er det Okei som er hovedfokuset vårt, og systemet er fra høsten 2017 under uttesting ved skoler i fem kommuner. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre Okei, i tett samarbeid med skoler og fagmiljøer med relevant kompetanse.

Som et lite og relativt nystartet selskap har vi vært så heldige å få praktisk og økonomisk støtte fra Ferd Sosiale Entreprenører. I tillegg har vi mottatt en treårig grunnstønad fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets Kompetansefond. Ikke minst har vi mottatt innovasjonsstøtte fra NAV og støtte til utvikling av systemet vårt fra Innovasjon Norge.

Minos er registrert som er et ideelt AS, noe som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte av selskapet. Vi har for tiden til sammen tre fulle stillinger.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

 

For en demo av systemet

 

Kontakt oss

Våre samarbeidspartnere