Minos arbeider med å bedre psykisk helse hos barn og unge

Barn og unge som sliter trenger handlekraftige voksne - ansvarspersoner som sørger for rask og effektiv hjelp. Derfor har vi laget Okei, et elektronisk verktøy som kan brukes av alle som har sitt virke blant barn og unge.

06. feb. 18

NAV gir tilskudd til sosiale entreprenører

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. 

19. jan. 18

Bærum samarbeider med sosiale entreprenører

Politikerne i Bærum kommune har satset imponerende 10 millioner i et innovasjonsfond. To av disse millionene skal gå til samarbeid med sosiale entreprenører. 

19. sep. 17

Selvmordsforebyggende arbeid i skolene

Tidsskriftet Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Det nyeste nummeret av Suicidologi er viet temaet "Skolen og universelle forebyggingsstrategier".