Bærum samarbeider med sosiale entreprenører

21. feb. 2018

Politikerne i Bærum kommune har satset imponerende 10 millioner i et innovasjonsfond. To av disse millionene skal gå til samarbeid med sosiale entreprenører. 

Foto: Synne Storvik

På Bærum kommune sin side står det at å inngå samarbeid med aktører utenfor kommunen ikke alltid er så enkelt som du skulle tro. Det kan være vanskelig å navigere seg rundt i kommunen, og det samme kan være tilfellet i en jungel av sosiale entreprenører.

Derfor har Bærum kommune inngått en spennende samarbeidsavtale med investorselskapet Ferd sosiale entreprenører. En tilsvarende avtale er ikke inngått tidligere. Hensikten er at Ferd og Bærum kommune sammen skal finne noen sosiale entreprenører som skal få prøve ut sine virksomheter i kommunen. Avtalen gjelder (foreløpig) for to år.

En av de sosiale entreprenørene

Minos har inngått avtale med Bærum kommune om å implementere Okei ved fire av kommunens skoler med oppstart i februar 2018. 

Avtalen innebærer at to ungdomsskoler og to barneskoler tester ut systemet for å vurdere om det skal inngås en mer langvarig avtale for alle kommunens skoler. De fire skolene vil komme med tilbakemeldinger om Okei.

Minos jobber tett med alle skolene som tar i bruk Okei for fortløpende å evaluere og forbedre brukervennligheten og den faglige nytteverdien av systemet.  Deltakerne i prosjektet er derfor med på å direkte påvirke utvikling og innovasjon av Okei.

 

Velkommen til å lese mer om bakgrunnen for samarbeidet i lenka under: 

http://tanketanken.no/kan-sosialt-entreprenorskap-skape-innovasjon-i-kommunen/