Minos deltar på Global Entrepreneurship Training i Boston

08. mai. 2018

Innovasjon Norge gjorde det mulig for oss i Minos å delta på årets Global Entrepreneurship Training i Boston, en ukes vekst- og ledertrening ved den verdensledende høyskolen Babson College i Boston. 

Vi kom tilbake til Norge med ny inspirasjon og et ønske om å ta bedriften et steg videre, og ser tilbake på reisen som et spennende og intenst opphold med mye informasjon. Formålet med oppholdet er å bidra med kunnskap, strategier og verktøy som kan styrke virksomheten ved internasjonal skalering.

 

Salg og eskalering

Det var mye fokus på salg og bruk av caseløsning i undervisningen for å få nye perspektiver. Deltakerne fikk også lære mer inngående om salg, hvem som skal selge produktet og hvordan det bør gjøres, noe som kommer godt med videre i salg og markedsføring av Okei løsningen til Minos.

En av lærdommene vi tok med oss fra Boston er at behovet for Okei også kan være aktuelt tvers av landegrenser: «Til tross for at vi i Norge har den skandinaviske velferdsmodellen, betyr det ikke at behovet er annerledes». Med inspirasjon til å tenke større omkring skalering både i Norge og i utlandet, ligger nå fokuset på å utvikle systemet som allerede eksisterer, og ikke begrense seg til enkelte felt eller kategorier.