Selvmordsforebyggende arbeid i skolene

19. sep. 2017

Tidsskriftet Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo. Det nyeste nummeret av Suicidologi er viet temaet "Skolen og universelle forebyggingsstrategier".

De mangefasetterte løsningene

Det er flere prosjekter som er under utvikling og som vi kan lese om her. Og flere av dem kan utvilsomt spille godt sammen og skape en enda sterkere base for å takle utviklingen av tidlige psykiske problemer. I denne utgaven av Suicidologi bet vi oss særlig merke i artikkelen om "portvaktmodellen", et annet norsk pilotprosjekt. Her er prinsippet at enkelte skoleansatte kurses spesielt i selvmordsforebygging og deretter sprer kunnskapen videre. Forfatterne av artikkelen konstaterer at "Andre forebyggende tiltak som tiltak mot mobbing, vold og rus bør ses i sammenheng med selvmordsrisiko, og vi forventer en økt trygghet blant personalet til å kunne avdekke selvmordstanker og selvskading blant elevene". Det ene utelukker ikke det andre. Minos har utviklet et - mener vi - godt verktøy for å håndtere hvordan den enkelte lærer/barnehageansatte kan føle seg tryggere på hva han eller hun skal gjøre når bekymringer oppstår. Spesielt skolerte ressurspersoner i skolen virker som et annet godt verktøy.

 

Minos sin rolle  

Da tidsskriftet Suicidologi først skulle vie en hel utgave til selvmordsforebygging og arbeid med psykisk helse blant barn og unge, var vi i Minos glade for få bidra. Det er helt åpenbart at problemet med psykisk uhelse må gripes tidlig an. Selvmord er det mest ekstreme utfallet av hva tidlige psykiske og psykososiale belastninger kan lede til. Det gjelder ikke bare hva som kan skje på et tidlig stadium av livet, men også senere. Å skjøtte barn og ungdoms psykiske helse på en god måte er også å støtte psykisk helse videre i livet. Derfor er det så viktig å finne løsninger for at også barn og ungdom som blir utsatt for belastninger, kan vokse opp til sunne voksne med et godt forhold til livet, seg selv og menneskene rundt seg.

Når vi nå har fått den ferdige utgaven av tidsskriftet, er det oppmuntrende å se at det arbeidet som gjøres for å motvirke psykiske belastninger blant barn og ungdom, bli tilgjengeliggjort. Det finnes knapt noe viktigere arbeid enn å gripe fatt i problemene så tidlig som mulig i livet etter at de oppstår.

I det hele tatt er høstens utgave av Suicidologi spekket med erfaringer med konkrete prosjekter fra inn- og utland, forskning og refleksjoner rundt feltet. Vi anbefaler varmt å ta en titt for alle som interesserer seg for eller jobber med tematikken. Presentasjonen av arbeidet med Okei finner du på side 40-42, og her får vi gått litt mer i dybden på forskningen vi bygger på og arbeidet med verktøyet vårt. 

Nr. 2/2017 ligger fritt tilgjengelig på nett og kan også lastes ned her.