SkatteFUNN

21. feb. 2018

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som bedriver forsknings- og utviklingsarbeid. 

SkatteFUNN kan søkes godkjent hos Forskningsrådet av alle næringer og selskaper som driver med forsknings- og utviklings-prosjekt (FoU) Det er en indirekte, offentlig støtteordning.

Skattefunn-bedrifter velges ut på grunnlag av søknader. Ordningen administreres av Forskningsrådet, og hensikten med ordningen beskrives slik:

  • Bidra til finansiering av FoU-prosjekter i bedrifter
  • Bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv
  • Motivere til at de gode ideene realiseres
  • Motivere norske bedrifter til å bli mer systematiske og målrettede i sitt FoU-arbeid
  • Stimulere til økt bruk av utviklingsarbeid og forskning som strategiske virkemidler for økt konkurranseevne

Minos fikk sin søknad godkjent for den maksimale perioden det kan søkes om, som er tre år. I vårt tilfelle gjelder Skattefunn-statusen for årene 2017, 2018 og 2019.