Om Minos

Minos ønsker å fremme psykisk helse ved at voksne Oppdager og Kartlegger vansker hos barn og unge, og Etablerer tiltak som Iverksettes

 

Ønsker du å
✓ Ha en lavere terskel for kartlegging av vansker hos barn og unge
✓ Kartlegge, analysere og dokumentere din bekymring i ett system
✓ Fokusere på kompetanseheving
✓ Få bekreftet din bekymring knyttet til barn og unge
✓ Få støtte i arbeidet for bedre samarbeid

Minos har utviklet et skybasert kartleggingsverktøy kalt Okei, med mål om å gjøre det enklere å fange opp og forebygge mobbing, omsorgssvikt og psykiske vansker hos barn og unge. Vi ønsker å nå ut til barnevern, lærere, barnehageansatte, politi, helsestasjoner og andre som er bekymret for et barn eller en ungdom. 

Okei
Oppdage
signaler på at barn og unge ikke har det bra
Kartlegge problemet
Etablere rett tiltak til rett tid
Iverksette tiltak

Minos er et ideelt AS etablert i 2012, med formål om å bidra til tidligere oppdagelse av omsorgssvikt, mobbing og andre vansker hos barn og unge. I tillegg ønsker vi å bidra til å understøtte bedre kartlegging, iverksettelse av tiltak og samarbeid. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Teamet

Mona Krahl

Daglig leder

Utdannet sosionom og pedagogisk veileder fra UiA. Krahl har erfaring fra arbeid med fosterhjem, psykiatrisk døgnpost, arbeid med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere samt erfaring fra NAV og frivillig sektor.

Perry Helmundsen

Styreleder

Master innen pedagogikk og spesialpedagogikk. Tidligere arbeidet som sosialfaglig koordinator ved Gateakademiet, samt prosjektleder for Prosjekt 18+ ved politistasjonen i Kristiansand. Helmundsen har jobbet med barn og ungdom hele sin karriere.

Tormod Næss

Produkt- og tjenesteutvikling

Bred utdannelse innen økonomi, IT og Executive Master of Management i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Erfaring fra oppstart, utvikling, drift og salg av virksomheter, og innehar et bredt kontaktnettverk.

Elise Thu Johansen

Prosjektleder

Siviløkonom masterstudent ved Universitetet i Agder. Tidligere bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen bedriftsutvikling for SMB. Erfaring fra arbeid ved BI Executive og kundeservice. Jobber gjennom CV2 Nordic som trainee forretningsutvikling. 

Malin Bjørnsen

PR- og kommunikasjonsansvarlig

Siviløkonom masterstudent ved Universitetet i Agder, med bachelor i økonomi fra samme universitet. Erfaring fra omsorgsyrket, salg og kundeservice. Jobber gjennom CV2 Nordic som trainee forretningsutvikling. 

Styret

Terje With Andersen Styreleder
Perry Helmundsen Styremedlem
Mona Krahl Styremedlem

Samarbeidspartnere